Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to taki rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest tzw. hipoteka. Wyróżnia go często wysoka kwota kredytu oraz długi okres spłaty. W przypadku kredytów hipotecznych, znaczenie dla banków mają, między innymi, takie czynniki, jak: wkład własny kredytobiorcy i jego zdolność kredytowa oraz zabezpieczenie kredytu.

Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez banki na bardzo długi okres – nawet na kilkadziesiąt lat. Kolejnym elementem wyróżniajacym jest rodzaj zabezpieczenia. Jest to tzw. hipoteka – stąd i nazwa kredytu hipotecznego. Jednak nie musi być to jedyne zabezpieczenie. Kredytobiorca deklaruje się do spłaty zobowiązania, ręcząc również innym majątkiem – obecnym, jak i przyszłym.

Co to jest kredyt hipoteczny? Najczęściej mamy na myśli sposób sfinansowania kupna domu lub mieszkania, bądź wybudowania nowej nieruchomości. Definicja mówi, że zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości nie jest jedyną formą gwarancji, jakiej wymagają banki. Wymagane jest od nas przedstawienia możliwości spłaty kredytu w przyszłości – zarówno dalszej, jak i bliższej. Konieczne jest również przedstawienie celu finansowania. Jeśli więc chcemy zakupić nieruchomość, procedura otrzymania kredytu hipotecznego krok po kroku wymaga od nas przedstawienia lokalu, którym jesteśmy zainteresowani oraz dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i pozostałe rodzaje zabezpieczenia.